Khóa học định giá xây dựng, Cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng tại Hà Nội

Khóa học định giá xây dựng, VDICT hỗ trợ học viên tư vấn xin cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết điều kiện năng lực cá nhân hành nghề hoạt động xây dựng tốt nhất hiện nay tại Hà Nội.

Khóa học định giá xây dựng, Cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng tại Hà Nội

Kết thúc Deal ngày 30-09-2017, còn lại

Giá khuyến mãi: 500,000đ

Khóa học định giá xây dựng, Cấp chứng chỉ hành nghề Định giá xây dựng tại Hà Nội

Số lượng Giá bán
>1 500,000 đ